Realizujeme smuteční rozloučení přesně dle Vašich představ – ve vybrané obřadní síni, kostele, kapli, případně domu smutku a následné zpopelnění v krematoriu.

V současné době se jedná o nejrozšířenější způsob pohřbení. Pokud se rozhodnete pro obřad konaný v kostele nebo v kapli, zajistíme vše potřebné jako např.: zapůjčení katafalku, svícnů, stojanů na věnce, reprodukované nebo živé hudby, kněze, popřípadě civilního řečníka.
Výstav zemřelého před zpopelněním provádí naše pohřební služba v závislosti na hygienických předpisech.