Samozřejmostí pro náš pohřební ústav je i zajištění pohřbu do země.

Tento způsob používali lidé od dávnověku, i když současná uspěchaná moderní doba dává přednost finančně méně náročnému rituálu pohřbení, tzn. kremaci.
Pokud se však rozhodnete, že zesnulého budete chtít pohřbít uložením do hrobu nebo hrobky, naši pracovníci Vám rádi pomohou tento typ pohřbu na všech hřbitovech zajistit. Všechny naše služby spojené s uložením zesnulého do země jsou kompletní, tzn. včetně výkopu hrobů, zajištění kněze či profesionálního řečníka k promluvě přímo na hřbitově. V naší nabídce je na přání klientů i živá hudba.
Aby měly námi vypravované pohřby do země patřičnou úroveň, všech těchto obřadů se účastní vždy zodpovědný pracovník naší pohřební služby pro přímou kontrolu hladkého průběhu smutečního aktu.

Forma církevního pohřbu se většinou skládá z následujících fází:

  • oznámení pohřbu prostřednictvím parte
  • oznámení úmrtí zvonem
  • rozloučení se zesnulým u rakve v kostele
  • smuteční průvod na hřbitov
  • rozloučení nad hrobem s proslovy
  • pohřební hostina

Forma civilního pohřbu se většinou skládá z následujících fází:

  • oznámení pohřbu prostřednictvím parte
  • rozloučení nad hrobem s proslovy
  • pohřební hostina