Smuteční obřad je přechodovým rituálem s tradicí dlouhou tisíce let, díky tomu jej vnímáme jako důležitou součást života pozůstalých, kteří jím vyjadřují úctu k zesnulému a zároveň rozloučením upevňují vztah ke svým dávným předkům a kořenům.

Naše pohřební služba je schopna zajistit jakýkoli typ a průběh pohřbu dle Vašich přání, možností, tradic a zvyků a to v rámci celého Jihočeského regionu

Pohřeb do země

Pohřeb s obřadem a následnou kremací