Právní a ekonomická pomoc účastníkům dopravních nehod a pracovních úrazů, včetně pomoci pozůstalým po těchto nehodách.

Námi nabízená – v jihočeském regionu výjimečná služba obsahuje kompletní servis pro poškozené občany, jejichž blízcí se stali obětí dopravní nehody nebo pracovního úrazu – případně i pro ty, kteří byli sami účastníky dopravní nebo pracovní nehody. Kromě smrtelných úrazů se jedná i o zranění chodců, cyklistů ale i samozřejmě nejrozšířenější skupinu účastníků silničního provozu, kterou jsou posádky motorových vozidel, řidiči motocyklů a jejich spolujezdci a všech zaměstnanců, případně i podnikatelů hradících si nemocenské pojištění.
Ze zákona 168/1999 je možné přiznat náhradu pro takto poškozené a jejich pozůstalé včetně nákladů spojených s vypravením pohřbu. Mnozí ale bohužel o takovéto možnosti nevědí a i když často vnitřně cítí, že právo a spravedlnost je na jejich straně, nedokážou najít řešení pro sebe, ani pro své blízké.
Odškodnění které vyplácí pojišťovny totiž není automatické – je třeba se o ně přihlásit
a výše odškodnění závisí nejen na rozsahu způsobené škody (psychické, fyzické
(drobné, vážné až tragické)), ale i na způsobu jakým se pojišťovny o náhradu škody požádají.
Právo na takovéto odškodnění je nárokovatelné až po dobu 48 měsíců od nehody (pracovního úrazu). V mnoha případech je tak možné dořešit i případy dávno zapomenuté.
Protože našim cílem je především poskytování profesionální a citlivé pomoci spoluobčanům, je tato naše doplňková služba nabízena zdarma a v případech, kdy není o viníku pochyb nabízíme možnost úhrady nákladů na pohřeb až po plnění ze strany pojišťoven.

Dlouhodobé zkušenosti a výsledky společnosti, která nám tuto službu poskytuje jsou zárukou kvality.