INFORMACE PRO OBJEDNAVATELE POHŘBU PŘI OBŘADU V KREMATORIU:

  • Dostavte se prosím o 30 minut dříve, než je stanoven začátek obřadu.
  • Před smutečním aktem budete organizátorem pohřbu vyzváni k výběru hudby a pokud máte objednaného řečníka, domluvíte si s ním podrobnosti projevu/verše.
  • Před obřadem informujte organizátora pohřbu o: zanechání či odstranění stálé květinové výzdoby případném vlastním odvozu květinových darů

INFORMACE PRO OBJEDNAVATELE POHŘBU PŘI OBŘADU V KOSTELE / KAPLI

  • V případě požadavku na vystavení zesnulého se prosím dostavte o 40 minut dříve, než je stanoven začátek obřadu. V opačném případě postačí 30 minut.
  • Před smutečním aktem domluvíte s pracovníkem pohřební služby veškeré podrobnosti s průběhem rozloučení (postupem při průvodu k hrobu, vynášení rakve, nakládání s květinovou výzdobou a pod.).

INFORMACE PRO SMUTEČNÍ HOSTY

  • Dostavte se 5 minut před začátkem smutečního obřadu před vchod do obřadní síně, kostela, kaple.
  • V případě, že máte květiny ještě zabalené v papíře, květiny vybalte ještě před vstupem do obřadní síně.
  • Při smutečním obřadu, prosíme, nemluvte a vypněte mobilní telefon.
  • Po ukončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulého vyjádřit účast kondolencí!
  • V případě, že si rodina přeje od kondolencí upustit, nekondolujte. Ke kondolenci přistupujeme dle pokynů obřadníka/faráře