Informace o nároku na pracovní volno

Když vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Totéž platí u vzdálenějších příbuzných, podmínkou však je, že v době úmrtí s vámi žili v jedné domácnosti.

 Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na NONSTOP lince naší pohřební služby  +420 720 666 661.

Informace o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech:

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:

 • občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
 • oddací list (originál)
 • úmrtní list manžela/manželky (originál)
 • poslední výměr důchodu manžela/manželky
 • poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
 • vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého

K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:

 • občanský průkaz žadatele
 • rodný list dítěte (originál)
 • potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
 • úmrtní list (originál)

Přepis změny stavu v občanském průkazu:

Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. Nový OP obdržíte do 30 dnů.
K žádosti o nový OP se předkládá:
 • Váš OP
 • úmrtní list (originál)
 • jedna fotografie

Vyzvednutí urny:

Urna bude k vyzvednutí v provozovně, kde byl pohřeb sjednán. K jejímu vyzvednutí budete vyzváni.
Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu. Pokud se nemůže dostavit, vystaví příslušné osobě plnou moc k vyzvednutí urny (plná moc nemusí být notářsky ověřena).

Potřebné doklady:

 • OP objednavatele (případně pověřené osoby, vč. plné moci)
 • daňový doklad – objednávka pohřbu
 • doklad o zaplacení.
Na úřední urnu lze objednat ozdobný obal, který lze vybrat již při sjednání pohřbu. Při objednávce pohřbu v našich kancelářích si můžete vybrat obal urny.
Ceny se pohybují již od 800,- Kč.

Materiály obalů uren:

 • plast
 • nerez (přirozený i barvený)
 • měď
 • hliník

Notářské řízení:

K vyřízení dědického řízení bude objednavatel pohřbu vyzván notářem písemně do 1 měsíce od úmrtí.