V takovém případě budete kontaktování z příslušného ústavu. Poté je potřeba se rozhodnout o výběru pohřební služby, se kterou projednáte způsob posledního rozloučení s Vaším drahým. Je možné informovat se telefonicky či přímo v kanceláři PS. K projednání obřadu budete potřebovat oděv pro zesnulého, pokud již není oblečen, občanský průkaz objednavatele, případně i zesnulého a finanční zálohu. Pokud dojde k úmrtí v nemocnici, bude Vám předán Ohledací list zemřelého, který předáte pracovníkům PS. Po pověření rodinou, na základě plné moci, mohou tito pracovníci převzít i osobní věci zesnulého na příslušném oddělení.