Budete informováni o úmrtí policií. Rozhodnete se pro pohřební službu, u které budete následně sjednávat obřad. Bude-li zemřelý dočasně uložen v nemocnici, vyzvednete ohledací list zesnulého, který vezmete s sebou na PS zároveň s oblečením pro zesnulého a finanční zálohou. Ostatní náležitosti s Vámi již domluví pracovníci PS v kanceláři při sjednání.