Pokud dojde k úmrtí doma, nejprve budete muset zavolat na linku 155. Přivolaný lékař vypíše Ohledací list zesnulého. Následně se rozhodnete pro výběr pohřební služby. Ohledací list, případně s dalšími dokumenty, předáte pracovníkům pohřební služby (dále jen PS), kteří Vám poradí, kdy a kam se dostavíte k projednání obřadu. Je možné na místě předat pracovníkům PS občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny, popř. oblečení pro zesnulého. To však není Vaší povinností. Nutností se toto stává při projednání obřadu v kanceláři PS. Pracovníci PS Vás informují, jak dál postupovat, předají adresu PS a tel. kontakty.