Budete informováni policií. Dále kontaktujete vybranou pohřební službu, která Vám zprostředkuje převoz zesnulého z ciziny, popř. letecký transport včetně všech potřebných náležitostí, společně se způsobem rozloučení se zesnulým. K projednání budete potřebovat oblečení pro zesnulého, občanský průkaz objednavatele a finanční zálohu. Pracovníci PS Vám poradí jak postupovat dále a zařídí vydání úmrtního listu zemřelého.