Při úmrtí doma

Pokud dojde k úmrtí doma, nejprve byste měli zavolat na linku 155. Přivolaný lékař vypíše List o prohlídce zemřelého. Poté se rozhodnete pro výběr pohřební služby. Ohledací list, případně s dalšími dokumenty, předáte pracovníkům pohřební služby (dále jen PS), kteří Vám poradí, kdy a kam se dostavíte k projednání obřadu. Je možné na místě předat pracovníkům PS občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny, popř. oblečení pro zesnulého. To však není Vaší povinností. Nutností se toto stává při projednání obřadu v kanceláři PS. Pracovníci PS Vás informují, jak dál postupovat, předají adresu PS a tel. kontakty.

Po dohodě je možné kdykoli sjednat obřad u Vás doma.

 

Při úmrtí ve zdravotnickém či jiném zařízení

V takovém případě budete kontaktování z příslušného ústavu. Poté je potřeba se rozhodnout o výběru pohřební služby, se kterou projednáte způsob posledního rozloučení s Vaším drahým. Je možné informovat se telefonicky či přímo v kanceláři PS. K projednání obřadu budete potřebovat oděv pro zesnulého, pokud již není oblečen, občanský průkaz objednavatele, případně i zesnulého a finanční zálohu. Pokud dojde k úmrtí v nemocnici, bude Vám předán Ohledací list zemřelého, který předáte pracovníkům PS. Po pověření rodinou, na základě plné moci, mohou tito pracovníci převzít i osobní věci zesnulého na příslušném oddělení.

 

Při úmrtí na veřejnosti nebo jinde

Budete informováni o úmrtí policií. Rozhodnete se pro pohřební službu, u které budete následně sjednávat obřad. Bude-li zemřelý dočasně uložen v nemocnici, vyzvednete ohledací list zesnulého, který vezmete s sebou na PS zároveň s oblečením pro zesnulého a finanční zálohou. Ostatní náležitosti s Vámi již domluví pracovníci PS v kanceláři při sjednání.

 

Nastane-li úmrtí v cizině

Budete informováni policií. Dále kontaktujete vybranou pohřební službu, která Vám zprostředkuje převoz zesnulého z ciziny, popř. letecký transport včetně všech potřebných
náležitostí, společně se způsobem rozloučení se zesnulým. K projednání budete potřebovat oblečení pro zesnulého, občanský průkaz objednavatele a finanční zálohu. Pracovníci PS Vám poradí jak postupovat dále a zařídí vydání úmrtního listu zemřelého.