Při objednání pohřbu budete potřebovat:
    • občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)
    • občanský průkaz objednavatele pohřbu
    • oblečení pro zesnulého (pokud již není oblečen) – předejte přímo v naší kanceláři
  • pro sjednání pohřbu není třeba potvrzení o úmrtí

Pro bezproblémové zajištění vydání úmrtního listu je potřeba matrice doložit příbuzenský vztah objednavatele pohřbu k zesnulému (u manželů postačí zápis manžela/ky v OP zesnulého, případně oddací list, v případě sourozenců RL objednavatele a zesnulého, u vnoučat RL objednavatele a RL jeho rodiče/dítěte zesnulého apod.). Z těchto dokumentů pořídíme fotokopie, originály samozřejmě zůstanou Vám.

V kanceláři naší pohřební služby obdržíte veškeré další informace o smutečním rozloučení, zpopelnění, pohřbu do země, církevním pohřbu, rozptylu, vsypu a o uložení urny. Dále o odhlášení zdravotního pojištění ev. odhlášení důchodu. Zajistíme květinové dary, smuteční oznámení (vytištění přímo v kanceláři na počkání) a úmrtní list.