Vytisknout

Převoz zesnulých

Posted in Uncategorised

poslednijizdaPřevozy zesnulých po ČR

Pohřební služba Memory s.r.o. zajišťuje nepřetržitě převozy zesnulých z místa úmrtí v Č. Budějovicích a okolí, a to do 60 minut po nahlášení na nonstop tel. lince  +420 720 666 661 . Převoz zemřelého z jakékoliv místa v ČR jsme schopni provést nejpozději do 5 hodin od nahlášení.

oddelovac memory

Zahraniční převozy zesnulých

Zajišťujeme kompletní služby při transportu zesnulého z kteréhokoliv místa ve světě do ČR, včetně převozu cizích státních příslušníků z ČR do zahraničí.

Přeprava je uskutečňována speciálními pohřebními vozy Hyundai a Nissan nebo letecky.

 oddelovac memory

  • dle platných nařízení příslušné země obstaráme rakev a zinkovou vložku
  • před odsouhlasením přepravy předložíme obě varianty (vozem i letecky)
  • nabídneme aktuálně nejvýhodnější trasu
  • vyřídíme povolení hygienika, pasové a celní formality, jednání s příslušným konzulátem, úmrtní list, překlady dokumentů souvisejících s převozem a letenku
  • součástí těchto služeb je zajištění smutečního obřadu v kterémkoli místě v ČR, 
    nebo výstav zemřelého, žeh, zaslání urny do místa určení, pohřeb do země
  • v případě zájmu nebo vyžadují-li to zdravotní předpisy, zajistíme provedení balzamace 
    a konzervace

  

memory telefon bottom